ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Projekt Záložka do knihy

Letos jsme se, jako už tradičně zúčastnili mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Jde o projekt podporující dětské čtenářství. Letos se zúčastnilo se přihlásilo celkem 1 096 škol, z toho z České republiky 320 škol (33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 žáků). Naší partnerskou školou byla Cirkevná základná škola sv.Michala, Kendice, okres Prešov. Mgr. Hůlková

[ diplom ]

WORKSHOP

ZŠ DUBÍ 2 zve přátele školy na vánoční dílnu na 2.stupni

Více

VÁNOČNÍ DÍLNY

Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ DÍLNY ve středu 12. 12. od 15 do 17 hodin na 1. stupni ZŠ 

Stránka 1 z 4> >>

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Funkce Email
Mgr. Petra Kolouchová 1.A - třídní učitelka kolouchova@zsdubi2.cz
Mgr. Fialová Anastázie 2.A - třídní učitelka fialova@zsdubi2.cz
Mgr. Burgerová Dana 3.A - třídní učitelka burgerova@zsdubi2.cz
Mgr. Monika Moulisová 4.A - třídní učitelka moulisova@zsdubi2.cz
Ing. Vladimír Zacharda 4.B - třídní učitel zacharda@zsdubi2.cz 
Mgr. Dominika Nedvědová 5.A - třídní učitelka nedvedova@zsdubi2.cz
Ing. Michaela Knotková 6.A - třídní učitelka knotkova@zsdubi2.cz
Pavla Zajícová 7.A - třídní učitelka zajicova@zsdubi2.cz
Bc. Kremlová Lenka 8.A - třídní učitelka kremlova@zsdubi2.cz
Mgr. Hůlková Marie 9.A - třídní učitelka hulkova.zsdubi2@seznam.cz
     
Mgr. Hana Mertlová učitelka hana.mertlova@seznam.cz
Bc. Leona Kosová učitelka l.kosova@zsdubi2.cz
Mgr. Veleslava Bláhová učitelka blahova@zsdubi2.cz
Mgr. František Podroužek učitel podrouzek@zsdubi2.cz 
Bc. Jarmila Slámová učitelka slamova@zsdubi2.cz
     
Dagmar Hlavatá vychovatelka školní družiny hlavata@zsdubi2.cz 
Hana Šírová vychovatelka školní družiny  sirova@zsdubi2.cz 
     
Dana Galyášová asistentka pedagoga galyasova@zsdubi2.cz
Lucie Kloučková asistentka pedagoga klouckova@zsdubi2.cz
Lucie Vyskočilová asistentka pedagoga + učitelka vyskocilova@zsdubi2.cz
Lucie Potužníková asistentka pedagoga + učitelka potuznikova@zsdubi2.cz 
Monika Wangenová asistentka pedagoga + učitelka  wangenova@zsdubi2.cz