ZŠ Dubí 2
Školní novinky

Novinky

více

Fotogalerie

Fotogalerie

více

Žákovská knížka

Bakaláři

více

Novinky

Ozdravný pobyt 2018 – Sloup v Čechách

Den 1. :  Do Sloupu jsme dorazili v pořádku a přivítalo nás v místě i sluníčko. Rychle jsme si dali kufry na pokoje, převlékli se, naobědvali  a všichni jsme šli prozkoumat okolí. Příroda je tu krásná a doufáme, že i počasí vydrží. Děti z první, třetí a šesté  třídy dopoledne navštivily lesní divadlo, odpoledne se prošly vycházkovým okruhem loukami, pastvinami a lesem nad Sloupem. Druháčci šli okruh kolem Radvaneckého rybníka a doledne hráli hry v borovém lese. Čtvrtá a pátá třída si dopoledne zasportovala na hřišti, odpoledne navštívila sklárnu v Lindavě. Každý si vyzkoušel foukání skla.

Více

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně  ve  Sloupu v Čechách

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně  ve  Sloupu v Čechách od neděle 20. 5. 2018  do  pátku 25. 5. 2018. Cena – 2 300 Kč. Závazná přihláška ke stažení zde.

Inzerát

ZŠ Dubí 2 přijme kvalifikovaného učitele přírodovědných předmětů i s aprobací německého jazyka, hudební výchovy a tělesné výchovy na plný úvazek.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 417 571 177 (Mgr. Soňa Kosová, ředitelka školy), nebo pište na e-mail: sona.kosova@volny.cz

Stránka 1 z 3> >>

Ceny obědů

Z důvodu nárůstu pořizovacích nákladů na potraviny se ceny obědů s účinností od 1.ledna 2018 upravují takto:

strávníci 7 - 10 let 21,00Kč/oběd
strávníci 11 - 14 let 23,00Kč/oběd
strávníci 15 a více let 28,00Kč/oběd
strávníci zaměstnanci 15 a více let 28,00Kč/oběd
strávníci cizí 15 a více let 52,00Kč/oběd

(Kalkulace ceny obědů byla stanovena v souladu s vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. Ceny jsou uvedeny v plné výši, bez případných příspěvků zaměstnavatele či jiné organizace.)

Touto úpravou cen se ruší ceny obědů stanovené směrnicí "Ceny stravného" ze dne 21.8.2016 (vnitřní řád školní jídelny - příloha č. 1 ).

Kalkulaci vypracovala: Jaroslava Šachová - vedoucí školní jídelny

Dubí dne 4. prosince 2017

Prodej obědů na měsíc KVĚTEN 2018

PONDĚLÍ, 23.4.2018 07.00 - 14.00 hod.
ÚTERÝ, 24.4.2018 07.00 - 14.00 hod.
STŘEDA, 25.4.2018 07.00 - 14.00 hod.
ČTVRTEK, 26.4.2018 07.00 - 14.00 hod.
PÁTEK, 27.4.2018 07.00 - 17.00 hod.

 Platby za obědy na měsíc KVĚTEN 2018

Strávník Počet obědů Celkem
7 - 10 roků 20 obědů za 21,- Kč 420,- Kč
11 - 14 roků 20 obědů za 23,- Kč 460,- Kč
15 a více roků 20 obědů za 28,- Kč 560,- Kč
cizí strávník 20 obědů za 52,- Kč 1.040,- Kč

Platba za obědy musí být uhrazena nejpozději do pátku 27.4.2018. Bez uhrazené platby nebudou v novém měsíci (KVĚTNU) strávníkovi obědy vydávány.